Meny:

Nyheter:

Maj 10, 2010:
Skylift OMME 1050

Apr 06, 2010:
Kompaktlastare Avant 420

Jan 11, 2010:
Bomlift JLG 600

Juni 25, 2009:
Bomlift Genie DZ45

Sample link »

Presentation:

BENNAB AB det lilla bolaget som ger de stora möjligheterna. Vi tar dig till nya höjder!

Leverantörer:

Senast uppdaterad:

2012-03-01

Klätterplattform:

Klätterplattformar (MCWPs)

Elektriska, kuggstångsdrivna klätterplattformar från BENNAB AB transporterar såväl personal som material till exakt arbetshöjd vid såväl nybyggnationer, renovering som industriservice.

Även om klätterplattform är särskilt lämpliga vid höga objekt kan de även vara en effektiv och ekonomisk lösning vid låga projekt. Den stora stabila arbetsytan har plats för material och utrustning och erbjuder en säker materialhantering vid stora laster.

Klätterplattformar finns med en eller två master och i flera olika modeller. Genom ett enkelt montage av plattformssektioner och mastsektioner kan klätterplattformen anpassas till de flesta objekt, såväl raka, lutande som rundade former

Klätterplattformarnas mångsidighet gör att de kan användas vid de flesta projekt och de har också blivit en framgång vid såväl industriservice- som bygg och anläggning.

Ökad produktivitet

Genom god planering kan användning av klätterplattformar betyda klart ökad produktivitet vid de flesta projekt. Genom att koordinera såväl arbetsuppgifter som materialförsörjning har kunder upplevt produktivitetsförbättringar på upp till 300 %jämfört med användning av vanlig ställning.

Klätterplattformar används i ökad utsträckning vid renoveringsarbeten beroende på att de ger små störningar på omgivningen. De på verkar inte andra pågående aktiviteter och människor i såväl bostäder som kontor blir mindre störda och upplever även en större säkerhet. Plattformarna upptar dessutom betydligt mindre utrymme på marken.

Maskinerna monteras snabbt och utan behov av kran. Plattformssektionerna monteras vid marknivå och mastsektionerna monteras sedan från plattformen i takt med att den klättrar upp längs fasaden..

Kort om klätterplattformar (MCWP)


  • Snabbt montage med få förankringar
  • Små störningar på omgivningen med minimalt buller
  • Två plattformar på samma mast.
  • Fristående upp till 30 m inomhus och 20 m utomhus
  • En eller två master upp till 30 meters längd upp till 200 m höjd
  • Breddningskonsoler för anpassning till ojämna fasader
  • Lastkapacitet upp till 5 ton.
  • Kan förses med kapell som väderskydd

  • Ladda hem MSHF Handbok