Arlanda Forest
  • Arlanda, Stockholm
  • 12mån
  • Entreprenad
  • ESSA Glas / Skanska
BENNAB levererade totalt 10st klätterplattformar med toppkran. På detta projektet var stommen ej helt klar, när nya våningar tillkom höjde vi masterna.