Ebbepark Verkstan
  • Linköping
  • 12mån
  • Entreprenad
  • Åhlin & Ekeroth AB
Totalt monterade vi 12st klätterplattformar, byggda som dubbelmast för att få en bra maxlast och placering av material. Ebbepark byggs längs med Westmansgatan i Linköping, tidigare Wahlbecks Företagspark. Kvarteret Verkstan är ett av totalt fyra planerade kvarter när det gamla industriområdet under kommande år omvandlas till en attraktiv och hållbar plats där människor bor, arbetar och träffas.